Ulgi w PIT

doradca podatkowy zdjęcie

Tagi: Ulga w pit, Ulga podatkowa, zobowiązania podatkowe w PIT, zobowiązania podatkowe w rozliczeniach rocznych, zobowiązania podatkowe i ulgi

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podatnicy mają prawo do zastosowania w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych licznych ulg i preferencji, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z jakich ulg w praktyce możemy korzystać?

Zobowiązania podatkowe - jak spłacić z ulgą?


obliczenia podatkowy zdjęcie

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą dotyczyć różnych kwestii - wydatków na rehabilitację, kosztów ponoszonych przez rodziców na wychowywanie i opiekę nad dziećmi, czy na przykład przekazania darowizny na cele charytatywne. Wszystkie mają na celu zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązania podatkowe w PIT można zmniejszyć dzięki zastosowaniu preferencji podatkowych. To również swego rodzaju ulga podatkowa.

Pojęcie ulg podatkowych

Ustawodawca w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarł warunki korzystania z ulg podatkowych. Ulgi są narzędziem pozwalającym na spłacanie mniejszych zobowiązań podatkowych wobec fiskusa i są gwarantowane w różnych sytuacjach życiowych. Tylko określone grupy podatników będą mogły przy składaniu rocznych deklaracji podatkowych, skorzystać z ulg i preferencji w PIT.

Kto skorzysta z ulg i preferencji?

Rozliczenie roczne podatnika będzie mogło uwzględnić największą liczbę ulg i preferencji podatkowych, jeśli będzie sporządzane na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Rozliczenie z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32% pozwala na zastosowanie wielu ulg, a jednocześnie na to, aby PIT podatnika został złożony:
  • Wspólnie ze współmałżonkiem,
  • Jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.
Obie preferencje dają szansę na wypracowanie wysokiego zwrotu podatkowego w ramach rocznej deklaracji podatkowej. W przypadku rozliczeń podatkowych na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy karty podatkowej, możliwości stosowania ulg podatkowych przez podatnika są mocno ograniczone.

Typy ulg i preferencji podatkowych

    Podatnik rozliczając się z fiskusem na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT, może skorzystać z jednej lub kilku, następujących ulg:
  • Ulgi na dziecko,
  • Ulgi na nowe technologie,
  • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
  • Na darowizny,
  • Ulgi odsetkowej,
  • Ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej, itp.

Każda z ulg podatkowych wymienionych powyżej przyznawana jest podatnikom na innych zasadach. Jedne z nich są odliczane od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a inne podlegają odliczeniu bezpośrednio od podatku należnego fiskusowi. Skutkiem skorzystania z ulgi jest zmniejszenie należności wobec Urzędu Skarbowego. Stosując ulgi podatkowe, można doprowadzić do sytuacji, w której fiskus będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej części podatku podatnikowi.

Szczególnym rodzajem ulgi podatkowej jest możliwość odpisania w rocznym rozliczeniu podatnika 1% jego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym wypadku podatnik ani nic nie traci, ani nic nie zyskuje. Taka ulga podatkowa ma na celu wyłącznie wspomożenie działalności wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Owy 1% podatku dochodowego w deklaracji podatkowej i tak jest oddawany fiskusowi, więc podatnik może go śmiało przekazać na szczytny cel, bez uszczerbku dla swojej kieszeni.

Warunki stosowania ulg podatkowych

Jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem w ramach innych druków PIT niż PIT-36 lub PIT-37 może nie mieć możliwości zastosowania ulgi podatkowej, pomimo spełnienia innych warunków do jej zastosowania.

Wszystkie ulgi są kierowane do specyficznych grup podatników. Z ulgi na dziecko mogą korzystać podatnicy wychowujący lub opiekujący się dziećmi. Mogą to być rodzice biologiczni, adopcyjni lub rodziny zastępcze. Ulga przyznawana jest przy tym nie tylko na dzieci nieletnie, ale i na dzieci pełnoletnie, jeśli uczą się w szkole średniej lub wyższej, albo też pobierają rentę i inne świadczenia związane z niepełnosprawnością. Rodzic korzysta z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko, jeśli ponadto spełni kryterium dochodowe, tj. w ciągu roku podatkowego wraz ze współmałżonkiem nie zarobi więcej niż 112 000 zł, lub 56 000 zł - jeśli wychowuje dziecko sam.

Ulga rehabilitacyjna przyznawana jest osobom niepełnosprawnym, posiadającym zaświadczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo opiekunom tychże osób. W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczane są wydatki poniesione na rehabilitację osoby niepełnosprawnej lub ułatwienie jej wykonywania codziennych czynności. Ulga rehabilitacyjna w formie ulgi na leki pozwala na odliczanie w rocznym zeznaniu podatkowym PIT podatnika wydatków poniesionych na leki zalecone niepełnosprawnemu przez lekarza specjalistę. Odliczeniu podlegają wydatki ponad kwotę 100 zł miesięcznie.

Ulga na nowe technologie przysługuje z kolei przedsiębiorcom korzystającym z najnowszych rozwiązań technicznych w swojej działalności gospodarczej.

Darowizny – na cele charytatywne, kościelne, czy w postaci darowizny krwi, również podlegają odliczeniu w rocznej deklaracji podatkowej, ale maksymalnie do 6% kwoty dochodu podatnika.


Polityka Prywatności