Ulgi w PIT

doradca podatkowy zdjęcie

Tagi: ulga uczniowska w PIT, ulga uczniowska w rozliczeniu rocznym, ulga związana z przyuczeniem ucznia do wykonywania zawodu, rozliczenie PIT z ulgą uczniowską, rozliczenie PIT z ulgą związaną z przyuczeniem ucznia

Ulga związana z przyuczeniem ucznia - dla kogo?

Przyuczenie ucznia do wykonywania zawodu w danym zakładzie pracy pociąga za sobą pewne koszty. Mogą być one pokryte w pewnym stopniu dzięki skorzystaniu przez przedsiębiorcę z ulgi uczniowskiej. Kto i w jakich sytuacjach będzie miał do niej prawo?


Ulgi na przyuczanie ucznia - kto może skorzystać?

uczeń w warsztacie zdjęcie

Przedsiębiorca może zadecydować się na wzięcie pod swoje „skrzydła” młodocianych pracowników, w celu ich przyuczenia do wykonywania zawodu. Szkoła nie zawsze jest w stanie przekazać swoim podopiecznym wszystkie arkana dotyczące specyfiki danej pracy. Dlatego przedsiębiorca musi sam podjąć się takiego zadania. W zamian ma możliwość skorzystania z ulgi uczniowskiej. W jakich przypadkach rozliczenie PIT przedsiębiorcy uczącego uczniów zawodu będzie mogło uwzględniać taką ulgę? Czym właściwie jest ulga uczniowska? Jaką ma konstrukcję i czy ulga związana z przyuczeniem ucznia do wykonywania zawodu pozwala na zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa?

Ulga uczniowska w ograniczonym zakresie

Obecnie na próżno można szukać w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisów dotyczących ulgi związanej z przyuczeniem ucznia do wykonywania danego zawodu. Przysługuje ona obecnie wyłącznie na zasadach praw nabytych. Tylko podatnicy, którzy nabyli prawa do ulgi uczniowskiej przed 2004 rokiem, mogą w swoich rozliczeniach nadal ją ujmować. Oznacza to, że przedsiębiorca musiał nabyć prawo do ulgi uczniowskiej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dodatkowym warunkiem jest to, aby odliczenia związane z ulgą nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004.

Ulga uczniowska będzie dostępna dla podatników wyłącznie wówczas, gdy będą oni przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, spółki prawa cywilnego lub handlowego z wyjątkiem spółki partnerskiej. Dodatkowo, przedsiębiorca musi mieć nadane uprawnienia do szkolenia uczniów i ich zatrudniania w celu przygotowania zawodowego.

  Nie wszystkie metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umożliwiają ujęcie ulgi uczniowskiej w rozliczeniu PIT przedsiębiorcy. Jest to niemożliwe dla ryczałtowców i kartowiczów. Oznacza to, że ulga tego rodzaju nie będzie uwzględniana w rozliczeniach:
 • PIT-28 właściwych dla metody opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A właściwych dla metody opodatkowania kartą podatkową.

Generalnie ulga uczniowska będzie przysługiwała dla przedsiębiorców, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 roku zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy o przygotowaniu zawodowym bądź też rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego. Takie działania musieli jednak podjąć w roku szkolnym 2003/2004.

  Nie wszystkie szkolenia uczniów mogły być podstawą ulgi uczniowskiej. Ulga uczniowska dotyczyła wyłącznie szkoleń:
 • zawodowych, zakończonych odpowiednim egzaminem zawodowym, który był zdany pozytywnie,
 • realizowanych na podstawie umowy zawartej ze szkołą, prowadzonych w ramach zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, o ile praktyczna nauka zawodowa trwała nie krócej niż 10 miesięcy,
 • realizowanych na podstawie umowy zawartej ze szkołą, prowadzonych w postaci zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach kształcenia zawodowego, pod warunkiem, jeśli praktyczna nauka zawodu trwa nie krócej niż 10 miesięcy.

Jeśli uczeń odbywający szkolenie u przedsiębiorcy ma już wyuczony zawód i jest wykwalifikowanym pracownikiem, ulga nie przysługiwała.

Ile wynosi ulga uczniowska?

  Ulga uczniowska nie jest zależna od kwoty wydatków, jakie przedsiębiorca poniósł na naukę i szkolenie młodocianych pracowników. Ma ona stałą kwotę:
 • 4896, 18 zł, jeśli szkolenie wynosi maksymalnie 24 miesiące,
 • 8160,31 zł, jeśli szkolenie jest dłuższe niż 24 miesiące.

Rozliczenie PIT podatnika uprawnionego do zastosowania ulgi uczniowskiej będzie uwzględniało ją w wysokości od 20 proc. wyższej niż podane powyżej kwoty, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5 tys., w gminie zagrożonej wysokim bezrobociem albo szkoli więcej niż jednego pracownika, który kończy naukę pozytywnym zdaniem egzaminu.
Ulga uczniowska według obowiązującego prawa przyznawana jest podatnikom dopiero po zakończeniu całej procedury nauki. Rozliczenie będzie mogło zawierać odpis dokonany za pośrednictwem takiej ulgi, o ile decyzja o jej przyznaniu została wydana miesiąc wcześniej, niż nastąpiło złożenie rozliczenia podatkowego.


Polityka Prywatności